ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στο Ιατρείο μας, η εγγύηση της ποιότητας των εργασιών μας είναι δεδομένη καθώς θεωρούμε το υψηλό επίπεδο της παροχής υγείας σημαντικό κλειδί για το χτίσιμο μίας σχέσης εμπιστοσύνης με τους ασθενείς. Με στόχο να βρισκόμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά, ενημερωνόμαστε καθημερινά πάνω σε όλες τις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας. Κι αυτό το πετυχαίνουμε με συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση όλου του προσωπικού του Ιατρείου.

Ποιότητα σημαίνει πριν από όλα υγιεινή. Και η υγιεινή στον χώρο του Ιατρείου ξεκινάει από την απολύμανση όλων των τμημάτων και ολοκληρώνεται με τη σωστή αποστείρωση και απολύμανση εργαλείων και υλικών για τον έλεγχο των λοιμώξεων. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται το ασφαλές περιβάλλον για ποιοτική άσκηση των ιατρικών πράξεων.

Ποιότητα δεν σημαίνει μόνο προσοχή στην ποιότητα των υλικών. Η προσοχή μας εστιάζεται πρώτα στη μείωση του άγχους και του πόνου του ασθενή κατά τη διάρκεια της θεραπείας του. Οι αναφορές και οι παρατηρήσεις των ασθενών λαμβάνονται πάντα υπ’ όψιν για την συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας. Αυτές οι κατευθύνσεις δίνονται σε όλο το προσωπικό του Ιατρείου.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, το Ιατρείο Smile Ahead, έχοντας αναπτύξει και εφαρμόσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, λαμβάνει κάθε χρόνο από το 2014 την πιστοποίηση του διεθνούς προτύπου ISO 9001, η οποία εγγυάται την ανώτατη ποιότητα των υπηρεσιών της στην Ελλάδα και διεθνώς.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ

Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο Ιατρείο Smile Ahead είναι εγκεκριμένα και πιστοποιημένα και συνοδεύονται από διεθνείς προδιαγραφές της ποιότητάς τους (ADA, EU). Το ίδιο ισχύει και για τα υλικά που χρησιμοποιούν τα συνεργαζόμενα με το Ιατρείο μας Οδοντοτεχνικά εργαστήρια.

Ειδικότερα για τα Οδοντικά Εμφυτεύματα, η τοποθέτησή τους συνοδεύεται από Διεθνές πιστοποιητικό-διαβατήριο το οποίο εγγυάται την υψηλή ποιότητα του υλικού που τοποθετήθηκε καθώς και το ότι το συγκεκριμένο Οδοντικό Εμφύτευμα είναι ασφαλές και βιολογικά αποδεκτό προϊόν.

Όλοι οι ασθενείς που τοποθετούν στο Ιατρείο μας ένα ή περισσότερα Οδοντικά Εμφυτεύματα παραλαμβάνουν μετά το τέλος των εργασιών τους για εγγύηση ποιότητας το κατωτέρω πιστοποιητικό-διαβατήριο της Γερμανικής εταιρείας των Οδοντικών Εμφυτευμάτων που χρησιμοποιούμε. Τα στοιχεία στο πιστοποιητικό-διαβατήριο δίνουν την δυνατότητα σε οποιονδήποτε συνάδελφο ή εταιρεία σε όλο τον κόσμο να ταυτοποιήσει το συγκεκριμένο Οδοντικό Εμφύτευμα και να λάβει τις πληροφορίες που θέλει.

Δείγμα του Διεθνούς πιστοποιητικού-διαβατηρίου