ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στην Κλινική μας, η εγγύηση της ποιότητας των εργασιών μας, είναι δεδομένη καθώς θεωρούμε το υψηλό επίπεδο της παροχής υγείας σημαντικό κλειδί για το χτίσιμο μίας σχέσης εμπιστοσύνης με τους ασθενείς μας τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

Με στόχο να βρισκόμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά, παρακολουθούμε στενά όλες τις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας σε διεθνές επίπεδο. Στο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό ενισχύεται η συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση πάνω σε όλες τις σύγχρονες εξελίξεις.

Η Υγιεινή στον χώρο της Κλινικής μας ξεκινάει από την απολύμανση όλων των τμημάτων και ολοκληρώνεται με τη σωστή αποστείρωση και απολύμανση εργαλείων και υλικών για τον έλεγχο των λοιμώξεων. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται το ασφαλές περιβάλλον για την άσκηση των ιατρικών πράξεων που θα ακολουθήσουν.

Η προσοχή μας εστιάζεται στη μείωση του άγχους και του πόνου του ασθενή κατά τη διάρκεια της θεραπείας του. Η διαρκής παρακολούθηση της πορείας των ασθενών, όπως και οι αναφορές και οι παρατηρήσεις τους, είναι καθοριστικές για την συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας. Αυτές οι κατευθύνσεις δίνονται σε όλο το προσωπικό, το οποίο είναι εκπαιδευμένο πάνω σε αυτές τις αρχές.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους η Κλινική μας έχει αναπτύξει και εφαρμόζει από το 2014 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2018 και παρέχει όλους τους αναγκαίους πόρους για την καθημερινή εναρμόνιση με τις απαιτήσεις αυτές.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ

Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην Κλινική Smile Ahead είναι εγκεκριμένα και πιστοποιημένα και έχουν για αυτόν το λόγο διεθνείς προδιαγραφές (ADA, EU). Το ίδιο ισχύει και για τα υλικά που χρησιμοποιούν τα συνεργαζόμενα με την Κλινική μας Οδοντοτεχνικά εργαστήρια.

Ειδικότερα για τα Οδοντικά Εμφυτεύματα, η τοποθέτησή τους συνοδεύεται από διεθνές πιστοποιητικό – διαβατήριο το οποίο επιβεβαιώνει την εγγύηση του υλικού που τοποθετήθηκε καθώς και το ότι το συγκεκριμένο Οδοντικό Εμφύτευμα είναι ασφαλές και βιολογικά αποδεκτό προϊόν.

Δείγμα διεθνούς πιστοποιητικού – διαβατηρίου

Τα στοιχεία αυτά δίνουν την δυνατότητα σε οποιονδήποτε Συνάδελφο ή Ιατρική εταιρεία σε όλο τον κόσμο να ταυτοποιήσει το συγκεκριμένο Οδοντικό Εμφύτευμα στην χώρα που βρίσκεται και να λάβει τις πληροφορίες που θέλει.