ΑΝΥΨΩΣΗ ΙΓΜΟΡΕΙΟΥ (SINUS LIFTING)

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΓΜΟΡΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙ ΡΟΛΟ ΚΑΤΕΧΕΙ;

Το ιγμόρειο είναι μία αεροφόρος κοιλότητα πάνω από την άνω γνάθο και δίπλα από την μύτη. Είναι ένας χώρος που φιλτράρει τον αέρα και βοηθάει την αναπνοή μας, οδηγώντας τον αέρα πιο καθαρό και ζεστό στους πνεύμονες.

Η ανύψωση του κάτω τμήματος της μεμβράνης που επενδύει όλο το ιγμόρειο είναι μία χειρουργική διαδικασία η οποία προτείνεται όταν δεν υπάρχει αρκετό οστό στην άνω γνάθο για να γίνει η τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων. Με την ανύψωση του ιγμορείου δημιουργούμε χώρο για να τοποθετήσουμε υλικό οστικού μοσχεύματος και έτσι να αυξήσουμε το οστό στην συγκεκριμένη περιοχή, για να είναι εφικτή η τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων αργότερα.

ΑΝΥΨΩΣΗ ΙΓΜΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

Η ανύψωση ιγμορείου είναι η ιδανική λύση για περιπτώσεις όπου θέλουμε να αυξήσουμε την ποσότητα του οστού στην οπίσθια άνω γνάθο. Τα οδοντικά εμφυτεύματα που θα τοποθετηθούν αργότερα δεν πρέπει να θίξουν ούτε την μεμβράνη ούτε τον ζωτικό χώρο του ιγμορείου. Με την ανύψωση της μεμβράνης και την τοποθέτηση οστικών μοσχευμάτων καταφέρνουμε να κερδίσουμε οστό σε πλάτος και ύψος και να εξασφαλίσουμε την επιτυχή τοποθέτηση των οδοντικών εμφυτευμάτων αργότερα.

Καθοριστική σημασία για την επιτυχή οστική ανάπλαση στο ιγμόρειο έχει η ποιότητα και το είδος των οστικών μοσχευμάτων που θα τοποθετηθούν καθώς και η χειρουργική προσπέλαση που θα γίνει. Πρόκειται για μία λεπτή επέμβαση που απαιτεί εμπειρία και γνώση από τον χειρουργό.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ;

Τα οστικά μοσχεύματα και οι μεμβράνες χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση οστικών ελλειμμάτων των γνάθων. Τα οστικά μοσχεύματα μπορεί να είναι τμήματα οστού από τον ίδιο τον ασθενή (αυτομόσχευμα) ή τεχνητά μοσχεύματα (ετερομόσχευμα) τα οποία έχουν δομή παρόμοια με το ανθρώπινο οστό.

H ποιότητα των μοσχευμάτων και των μεμβρανών, όπως αντίστοιχα και των οδοντικών εμφυτευμάτων, είναι κρίσιμης σημασίας για την υγεία των ασθενών. Και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων πρέπει να είναι επώνυμα και πιστοποιημένα.

Τα μοσχεύματα και οι μεμβράνες που χρησιμοποιούμε στο Ιατρείο Smile Ahead είναι αυστηρά επιλεγμένα από τις σοβαρότερες εταιρείες βιουλικών στον κόσμο. Η πάνω από 20 χρόνια χρήση τους στο Ιατρείο μας, εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσμα και την ασφάλεια για τους ασθενείς μας.

ΜΗΔΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Η λήψη αναλυτικού ιστορικού του ασθενή και η χρήση εγκεκριμένων υλικών υψηλής ποιότητας, ελαχιστοποιούν την πιθανότητα απόρριψης κάποιου μοσχεύματος ή μεμβράνης από τον οργανισμό του ασθενή. Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα τα συνθετικά μοσχεύματα νέας γενιάς παρουσιάζουν μηδαμινές πιθανότητες απόρριψης.

Σε κάθε περίπτωση στο ιατρικό ιστορικό του ασθενή θα πρέπει να γνωστοποιούνται όλες οι πιθανές αλλεργικές αντιδράσεις του σε ουσίες ή τρόφιμα, ώστε να μπορούμε να προτείνουμε την αντίστοιχη προεγχειρητική εξέταση συγκεκριμένων αντιγόνων.

Συχνές
Ερωτήσεις

Σημαντικές απαντήσεις
σε θέματα που σας απασχολούν

Η ανύψωση ιγμορείου είναι ιδιαίτερα λεπτή επέμβαση, αλλά απόλυτα ασφαλής όταν πραγματοποιείται από Στοματικό και Γναθοπροσωπικό χειρουργό. Στο Ιατρείο Smile Ahead η επέμβαση πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα. Στόχος μας είναι να ελαχιστοποιούμε το άγχος και την όποια αίσθηση πόνου του ασθενή. Η επέμβαση πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία και μετά από κατάλληλη προεγχειρητική φαρμακευτική προετοιμασία.

Σε σπάνιες περιπτώσεις και εάν επιθυμεί ο ασθενής, η επέμβαση πραγματοποιείται με γενική αναισθησία στο Ιδιωτικό Θεραπευτήριο ΥΓΕΙΑ. H παραμονή και νοσηλεία στο Θεραπευτήριο μετά την επέμβαση δεν είναι απαραίτητη.

Μετά από μία επέμβαση ανύψωσης ιγμορείου είναι πολύ σημαντική η τήρηση των μετεγχειρητικών οδηγιών που δίνονται από τον ιατρό ενώ πρέπει να δοθεί περισσότερος χρόνος για ανάπαυση η οποία βοηθά στην σωστή επούλωση όπως και συγκεκριμένη διατροφή για δύο εβδομάδες. Η αποφυγή έντονης σωματικής άσκησης συστήνεται για δύο εβδομάδες ενώ για έναν μήνα δεν πρέπει να γίνεται φύσημα ή ρούφηγμα της μύτης. Το κάπνισμα απαγορεύεται και πριν και για όλο το διάστημα της αποθεραπείας.

Ιδιαίτερα σημαντική για την ομαλή μετεγχειρητική πορεία είναι η λήψη της σωστής φαρμακευτικής αγωγής. Αυτή ξεκινάει από την πρώτη ημέρα και μπορεί να διαρκέσει δύο με τρείς εβδομάδες.

 Η ενημέρωση που προσφέρουμε εδώ σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την επαγγελματική ιατρική συμβουλή, διάγνωση και θεραπεία αλλά εξυπηρετεί μόνο για την γενική ενημέρωσή σας. Για οποιοδήποτε προβληματισμό ή ερώτηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με τους ιατρούς μας.