ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΓΝΑΘΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Στο Ιδιωτικό Θεραπευτήριο ΥΓΕΙΑ, αντιμετωπίζονται κατάγματα γνάθων και προσώπου, εκτεταμένες φλεγμονές και λοιμώξεις του προσώπου, όγκοι κλπ. Επίσης αντιμετωπίζονται περιστατικά ΑΜΕΑ που χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης από πλευράς αναισθησίας και φροντίδας.

ΚΑΤΑΓΜΑ ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΥ

ΚΑΤΑΓΜΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΚΟΓΧΟΥ

Συχνές
Ερωτήσεις

Σημαντικές απαντήσεις
σε θέματα που σας απασχολούν

 Η ενημέρωση που προσφέρουμε εδώ σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την επαγγελματική ιατρική συμβουλή, διάγνωση και θεραπεία αλλά εξυπηρετεί μόνο για την γενική ενημέρωσή σας. Για οποιοδήποτε προβληματισμό ή ερώτηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με τους ιατρούς μας.