ΟΣΤΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ & ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ;

Τα οστικά μοσχεύματα και οι μεμβράνες χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση οστικών ελλειμμάτων των γνάθων. Τα οστικά μοσχεύματα μπορεί να είναι τμήματα οστού από τον ίδιο τον ασθενή (αυτομόσχευμα) ή τεχνητά μοσχεύματα (ετερομόσχευμα) τα οποία έχουν δομή παρόμοια με το ανθρώπινο οστό.

H ποιότητα των μοσχευμάτων και των μεμβρανών, όπως αντίστοιχα και των οδοντικών εμφυτευμάτων, είναι κρίσιμης σημασίας για την υγεία των ασθενών. Και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων πρέπει να είναι επώνυμα και πιστοποιημένα.

Τα μοσχεύματα και οι μεμβράνες που χρησιμοποιούμε στο Ιατρείο Smile Ahead είναι αυστηρά επιλεγμένα από τις σοβαρότερες εταιρείες βιουλικών στον κόσμο. Η πάνω από 20 χρόνια χρήση τους στο Ιατρείο μας, εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσμα και την ασφάλεια για τους ασθενείς μας.

ΜΗΔΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Η λήψη ακριβούς ιστορικού του ασθενή και η χρήση εγκεκριμένων υλικών υψηλής ποιότητας, ελαχιστοποιούν την πιθανότητα απόρριψης κάποιου μοσχεύματος ή μεμβράνης από τον οργανισμό του ασθενή. Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, ειδικά τα αυτομοσχεύματα που προέρχονται από τον ίδιο τον ασθενή αλλά και τα συνθετικά μοσχεύματα νέας γενιάς παρουσιάζουν μηδαμινές πιθανότητες απόρριψης.

Σε κάθε περίπτωση, το ιατρικό ιστορικό του ασθενή θα πρέπει να γνωστοποιεί όλες τις πιθανές αλλεργικές αντιδράσεις του σε ουσίες ή τρόφιμα, ώστε να μπορούμε να προτείνουμε την αντίστοιχη προεγχειρητική εξέταση συγκεκριμένων αντιγόνων.

Συχνές
Ερωτήσεις

Σημαντικές απαντήσεις
σε θέματα που σας απασχολούν

Τα οστικά μοσχεύματα και οι μεμβράνες χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση οστικών ελλειμμάτων των γνάθων. Τα οστικά μοσχεύματα μπορεί να είναι τμήματα οστού από τον ίδιο τον ασθενή (αυτομόσχευμα) ή τεχνητά μοσχεύματα (ετερομόσχευμα) τα οποία έχουν δομή παρόμοια με το ανθρώπινο οστό.

Τα οστικά μοσχεύματα και οι μεμβράνες πρέπει να είναι αξιόπιστα και ασφαλή ώστε να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο απόρριψης από τον οργανισμό του ασθενή στην πορεία του χρόνου. Τα οστικά μοσχεύματα, αφού τοποθετηθούν στην ελλειμματική περιοχή, πρέπει να καλύπτονται από ειδική μεμβράνη για να πετύχουμε μεγαλύτερη σταθερότητα και απομόνωση του μοσχεύματος, διαχωρίζοντάς το από τον βλεννογόνο των ούλων τους γύρω ιστούς, μέχρι να ενσωματωθούν. Η μεμβράνη αυτή μπορεί να είναι απορροφήσιμη από τον οργανισμό ή να πρέπει να αφαιρεθεί μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Τα οστικά μοσχεύματα και οι μεμβράνες χρησιμοποιούνται όταν παρουσιάζεται οστικό έλλειμμα σε κάποια περιοχή της γνάθου. Επίσης, χρησιμοποιούνται μετά από εξαγωγή δοντιού και την άμεση τοποθέτηση εμφυτεύματος, για να συμπληρωθεί το κενό. Τέλος, χρησιμοποιούνται όταν ο όγκος του οστού δεν επαρκεί για την τοποθέτηση εμφυτεύματος ή για την στήριξη οδοντοστοιχίας.

Τα οστικά μοσχεύματα και οι μεμβράνες είναι επίσης ιδανικά για την θεραπεία περιοδοντίτιδας. Η προσθήκη τους βοηθάει να επανασυσταθεί το οστό που έχει χαθεί γύρω από τα δόντια, να αποκατασταθεί η στήριξή τους και να αποφευχθεί η απώλεια των περιοδοντικών ιστών.

Το μεγάλο πλεονέκτημα από τη χρήση οστικών μοσχευμάτων είναι πως μας δίνεται η δυνατότητα όχι μόνο να συμπληρώσουμε το οστό που λείπει, αλλά και να ενισχύσουμε την ανάπτυξη νέου οστού προς την κατάλληλη κατεύθυνση (οριζόντια ή κάθετη οστική ανάπλαση).

Τέλος, η χρήση οστικών μοσχευμάτων είναι αναγκαία σε ελλείμματα προσώπου ως αποτέλεσμα τραυματισμού, καταγμάτων ή σε αφαίρεση καλοήθων ή κακοήθων όγκων. Η χρήση αυτών των οστικών μοσχευμάτων γίνεται στο Ιδιωτικό Θεραπευτήριο ΥΓΕΙΑ υπό ειδικές συνθήκες και προϋποθέσεις.

Τα μοσχεύματα που χρησιμοποιούμαι στις αναπλάσεις διακρίνονται σε τέσσερεις κατηγορίες. Συγκεκριμένα τα οστικά μοσχεύματα μπορεί να προέρχονται από τον ίδιο τον ασθενή και την περιοχή του στόματός του (αυτομόσχευμα), μπορεί να προέρχονται από άλλο ασθενή μετά από ειδική επεξεργασία (αλλομόσχευμα), μπορεί να προέρχονται από ζωικό οργανισμό (ξενομόσχευμα) ή να είναι συνθετικά (αλλοπλαστικά).

Η χρήση τους μπορεί να γίνει ανεξάρτητα ή σε συνδυασμό μεταξύ τους, ανάλογα με το εύρος του προβλήματος του ασθενή. Αυτό ανήκει στην διακριτική ευχέρεια του ιατρού και η απόφαση εξαρτάται από το ιστορικό του ασθενή και τον ακριβή καθορισμό του ελλείμματος.

Η λήψη ακριβούς ιστορικού του ασθενή και η χρήση εγκεκριμένων μοσχευμάτων υψηλής ποιότητας ελαχιστοποιούν την πιθανότητα απόρριψης κάποιου μοσχεύματος ή μεμβράνης από τον οργανισμό του ασθενή. Ειδικά τα αυτομοσχεύματα που προέρχονται από τον ίδιο τον ασθενή, αλλά και τα συνθετικά μοσχεύματα νέας γενιάς, παρουσιάζουν μηδαμινές πιθανότητες απόρριψης. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση πιστοποιημένων μοσχευμάτων και υλικών είναι η καλύτερη εγγύηση για την πλήρη αποδοχή τους από τον οργανισμό.

 Η ενημέρωση που προσφέρουμε εδώ σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την επαγγελματική ιατρική συμβουλή, διάγνωση και θεραπεία αλλά εξυπηρετεί μόνο για την γενική ενημέρωσή σας. Για οποιοδήποτε προβληματισμό ή ερώτηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με τους ιατρούς μας.