ΟΣΤΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ & ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ;

Τα οστικά μοσχεύματα και οι μεμβράνες χρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση οστικών ελλειμμάτων των γνάθων. Τα οστικά μοσχεύματα μπορεί να είναι τμήματα οστού από τον ίδιο τον ασθενή (αυτομόσχευμα) ή τεχνητά μοσχεύματα (ετερομόσχευμα) τα οποία έχουν δομή παρόμοια με το ανθρώπινο οστό.

H ποιότητα των μοσχευμάτων και των μεμβρανών, όπως αντίστοιχα και των οδοντικών εμφυτευμάτων, είναι κρίσιμης σημασίας για την υγεία των ασθενών. Και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων πρέπει να είναι επώνυμα και πιστοποιημένα.

Τα μοσχεύματα και οι μεμβράνες που χρησιμοποιούμε στο Ιατρείο Smile Ahead είναι αυστηρά επιλεγμένα από τις σοβαρότερες εταιρείες βιουλικών στον κόσμο. Η πάνω από 20 χρόνια χρήση τους στο Ιατρείο μας, εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσμα και την ασφάλεια για τους ασθενείς μας.

ΜΗΔΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Η λήψη αναλυτικού ιστορικού του ασθενή και η χρήση εγκεκριμένων υλικών υψηλής ποιότητας, ελαχιστοποιούν την πιθανότητα απόρριψης κάποιου μοσχεύματος ή μεμβράνης από τον οργανισμό του ασθενή. Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα τα συνθετικά μοσχεύματα νέας γενιάς παρουσιάζουν μηδαμινές πιθανότητες απόρριψης.

Σε κάθε περίπτωση στο ιατρικό ιστορικό του ασθενή θα πρέπει να γνωστοποιούνται όλες οι πιθανές αλλεργικές αντιδράσεις του σε ουσίες ή τρόφιμα, ώστε να μπορούμε να προτείνουμε την αντίστοιχη προεγχειρητική εξέταση συγκεκριμένων αντιγόνων.

Συχνές
Ερωτήσεις

Σημαντικές απαντήσεις
σε θέματα που σας απασχολούν

 Η ενημέρωση που προσφέρουμε εδώ σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την επαγγελματική ιατρική συμβουλή, διάγνωση και θεραπεία αλλά εξυπηρετεί μόνο για την γενική ενημέρωσή σας. Για οποιοδήποτε προβληματισμό ή ερώτηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με τους ιατρούς μας.