ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Είναι πολύ σημαντική για εμάς η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τους ασθενείς μας. Για αυτό τον λόγο από την πρώτη στιγμή στη συζήτηση γίνεται ανάλυση της κλινικής και ακτινολογικής εικόνας και ενθαρρύνουμε όλους τους ασθενείς να εκφράσουν την γνώμη τους για το σχέδιο θεραπείας . Η άποψή τους, οι προτεραιότητές τους και οι επιθυμίες τους θέλουμε να συνδυάζονται με το πρωτόκολλο της θεραπείας που θα τους προτείνουμε. Με αυτόν τον τρόπο, μέσα από την κατανόηση κοινών στόχων, διασφαλίζουμε την αποδοχή του σχεδίου θεραπείας και τελικώς το καλύτερο αποτέλεσμα.

Η 1η ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Η πρώτη επίσκεψη στο Ιατρείο μας δίνει τη δυνατότητα να συζητήσουμε με κάθε ασθενή ξεχωριστά το πρόβλημα που τον απασχολεί και να καταγράψουμε μαζί του όλα τα δεδομένα. Έτσι θα μπορέσουμε να σχεδιάσουμε εξατομικευμένα την θεραπευτική του προσέγγιση. Σε όλη την διάρκεια της θεραπείας πρωταρχικός μας στόχος είναι η μείωση του άγχους του ασθενή και η ελαχιστοποίηση του πόνου κατά τη διάρκεια της θεραπείας του. Είναι πολύ σημαντικό για την καλή ψυχολογία του σε όλα τα στάδια που θα ακολουθήσουν.  Αυτό δημιουργεί την καλύτερη αίσθηση χαλάρωσης και εμπιστοσύνης για όλους τους ασθενείς.

” Στόχος μας είναι η μείωση του άγχους και η ελαχιστοποίηση του πόνου

σε όλα τα στάδια της θεραπείας του ασθενή”   

Στοματική Υγεία

Στην πρώτη επίσκεψη γίνεται η καταγραφή του ιατρικού ιστορικού και η αιτίας της επίσκεψης. Στη συνέχεια γίνεται η λήψη της ψηφιακής πανοραμικής ακτινογραφίας με σκοπό την ανίχνευση πιθανών προβλημάτων όχι μόνον στα δόντια αλλά και στις κροταφογναθικές αρθρώσεις και στις γνάθους. Ακολουθεί η κλινική εξέταση με τον έλεγχο όλης της στοματικής κοιλότητας όπως και των γύρω ιστών. Εάν κριθεί αναγκαίο σε αυτό το στάδιο, θα γίνει η λήψη αρχικών αποτυπωμάτων των δοντιών και ψηφιακή καταγραφή της σύγκλεισης με την ειδική συσκευή T-Scan Occlusal Analysis System, η οποία και αποθηκεύεται στο ηλεκτρονικό σας ιστορικό.

Η πρώτη επίσκεψη ολοκληρώνεται πάντοτε με μία συζήτηση με τον ιατρό σας όπου γίνεται ανάλυση των αναγκών σας. Και αυτό ανεξάρτητα από το αν έχετε έρθει στο Ιατρείο μας για κάποια υπηρεσία Αισθητικής Οδοντιατρικής, Γναθοχειρουργικής ή Οδοντικών Εμφυτευμάτων ή Αισθητικής του Προσώπου . Η ομάδα μας θα μελετήσει όλα τα δεδομένα και θα οργανώσει τα βήματα της θεραπείας. Το προτεινόμενο σχέδιο θεραπείας θα σας παρουσιαστεί την ίδια ή την επόμενη ημέρα μαζί με εκτίμηση του συνολικού κόστους.

Βασική μας αρχή είναι ο σεβασμός κάθε ασθενή και η δημιουργία εξ αρχής μίας στενής σχέσης εμπιστοσύνης μαζί του. Όλες οι διαδικασίες, όπως το ιατρικό ιστορικό, η πορεία της θεραπείας και το αρχείο με φωτογραφίες και video που θα το συνοδεύουν, παραμένουν πάντοτε αυστηρά προσωπικό δεδομένο του ασθενή για το Ιατρείο μας.

Νοσοκομειακές νοσηλείες