ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
& ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το κόστος κάθε εργασίας εξαρτάται από το είδος της, ανεξάρτητα από την ποιότητά της, που πάντα προσπαθούμε να είναι κορυφαία. Το κόστος γνωστοποιείται στους ασθενείς μαζί με το τελικό σχέδιο θεραπείας αφότου ολοκληρωθεί η μελέτη κάθε ξεχωριστού περιστατικού.

Υπάρχει δυνατότητα πληρωμής με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα ή ηλεκτρονικά μέσω Τραπέζης, εκτός των μετρητών για τα μικρά ποσά χρημάτων.

Σε μεγάλες αποκαταστάσεις, η Κλινική Smile Ahead προσπαθεί να προσφέρει ευελιξία επιλογής στον ασθενή, παρουσιάζοντας για το λόγο αυτό περισσότερες από μία οικονομικές λύσεις, ώστε κάθε ασθενής να επιλέγει την λύση που του ταιριάζει περισσότερο.

Με αυτόν τον τρόπο γίνεται η καλύτερη επιλογή της θεραπείας χωρίς να επηρεάζεται το επίπεδο του αποτελέσματος.