ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ 3D – GUIDED

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ «ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΑΤΙΑ»

Αυτό το οποίο ορίζεται σήμερα ως 3D Computer Guided Implantology (με τα ψηφιακά software όπως το SIMPLANT) είναι ουσιαστικά μία μέθοδος τοποθέτησης εμφυτευμάτων ” με κλειστά μάτια”. Είναι για την ακρίβεια ένας συνδυασμός τρισδιάστατης ανάλυσης της αξονικής τομογραφίας, τρισδιάστατων φωτογραφιών και ενδοστοματικών σαρώσεων και τέλος τρισδιάστατων εκτυπώσεων. Σήμερα, ο καθοριστικός ρόλος του ηλεκτρονικού υπολογιστή για τον προγραμματισμό τέτοιων εξειδικευμένων χειρουργικών επεμβάσεων συμπληρώνεται με την αξιοποίηση και των προσθετικών & οδοντοτεχνικών προγραμμάτων για την τελική αποκατάσταση, όπως είναι η τεχνολογία CAD & CAM (Computer-Aided Design & Computer-Aided Manufacturing). Χάρη σε αυτήν την τεχνολογία δίνεται η δυνατότητα και στον ίδιο τον ασθενή να αντιληφθεί εκ των προτέρων όλα τα στάδια της μελέτης, του προγραμματισμού καθώς και να δεί το τελικό αποτέλεσμα της προσθετικής αποκατάστασης. Η μέθοδος εκτός από ασφαλής και ταχεία είναι και μακροπρόθεσμα οικονομικότερη.

ΑΚΡΙΒΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Τα πλεονεκτήματα τα οποία προσφέρει η μέθοδος 3D Computer Guided Implantology στην τοποθέτηση Οδοντικών Εμφυτευμάτων είναι πολλαπλά. Με την σύγχρονη αυτή μέθοδο επιτυγχάνεται πολύ μεγάλη ακρίβεια στο σχεδιασμό και στην προμελέτη της θεραπείας ενώ χειρουργικά επιτυγχάνεται συντομότερη διαδικασία, ελάχιστη αιμορραγία, και ηπιότερος μετεγχειρητικός πόνος.

Λόγω ακριβώς αυτών των πλεονεκτημάτων, η μέθοδος 3D CGI αποτελεί την ιδανικότερη μέθοδο για την τοποθέτηση Οδοντικών Εμφυτευμάτων στις γνάθους με ασφάλεια, ταχύτητα και απόλυτα προβλεπόμενο αποτέλεσμα.

Η ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο κ. Σουρμελής είναι ο πρώτος Έλληνας ιατρός που το 2006 τοποθέτησε Εμφυτεύματα χρησιμοποιώντας λογισμικό υπολογιστών για ψηφιακή 3D σχεδίαση (Computer Guided Implantology – SIMPLANT), εισάγοντας αυτή τη μέθοδο στην καθημερινή Οδοντιατρική πράξη. Η παρουσίαση όλης αυτής της μεθόδου έλαβε χώρα στο 36ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο στην Αθήνα το ίδιο έτος.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

3D - Guided Αρχική Καταγραφή3D - Guided Τελικός Σχεδιασμός

Συχνές
Ερωτήσεις

Σημαντικές απαντήσεις
σε θέματα που σας απασχολούν

Η μέθοδος 3D Guided Implant μας προσφέρει απόλυτη ακρίβεια στην τοποθέτηση Οδοντικών Εμφυτευμάτων. Η τοποθέτηση γίνεται με την κατασκευή ενός ειδικού χειρουργικού νάρθηκα ο οποίος έχει εκτυπωθεί με τεχνολογία 3D στα ακριβή μέτρα της γνάθου του ασθενή, μετά από αξονική τομογραφία και ειδική επεξεργασία αυτής, τα δεδομένα της οποίας εισάγονται στο ειδικό λογισμικό SIMPLANT.

Με τα δεδομένα αυτά έχουμε τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε με μεγάλη ακρίβεια το χειρουργικό πεδίο και να καθορίσουμε εκ των προτέρων όλες τις παραμέτρους για μία επιτυχή εμφύτευση. Στη συνέχεια, με οδηγό τον νάρθηκα, ο οποίος αναπαριστά την ακριβή ανατομία των γνάθων σας, προχωράμε στην τοποθέτηση που είναι σχεδόν πάντοτε ατραυματική έχοντας ελάχιστη αιμορραγία και ιδιαίτερα ήπιο μετεγχειρητικό πόνο.

Η μέθοδος τοποθέτησης εμφυτευμάτων όμως με αυτόν τον τρόπο απαιτεί:

α) Μεγάλη χειρουργική εμπειρία του ιατρού

β) Εξειδικευμένα εργαλεία και εξοικείωση με αυτά

γ) Άριστη γνώση των αντίστοιχων λογισμικών και συμβατότητα με τα αντίστοιχα της εταιρείας των εμφυτευμάτων και των οδοντοτεχνικών εργαστηρίων

Το αντίθετο. Η τοποθέτηση γίνεται με μικρότερη χειρουργική παρέμβαση και γρηγορότερα, χάρη στον ειδικό χειρουργικό νάρθηκα που κατασκευάζεται με την ακρίβεια του προγράμματος SIMPLANT.

Ο χειρουργικός νάρθηκας αναπαριστά την ακριβή ανατομία των γνάθων και έτσι η τοποθέτηση Οδοντικών Εμφυτευμάτων γίνεται «με κλειστά μάτια» και με πολύ λιγότερο πόνο.

Όχι. Με τη μέθοδο του 3D Guided Implant καταφέρνουμε να ελαχιστοποιούμε τη χειρουργική επιβάρυνση κατά την τοποθέτηση Οδοντικών Εμφυτευμάτων, μειώνοντας έτσι και το χρόνο αποθεραπείας.

 Η ενημέρωση που προσφέρουμε εδώ σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την επαγγελματική ιατρική συμβουλή, διάγνωση και θεραπεία αλλά εξυπηρετεί μόνο για την γενική ενημέρωσή σας. Για οποιοδήποτε προβληματισμό ή ερώτηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους ιατρούς μας.