ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΓΝΑΘΟ

ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΕΥΚΟΛΑ

Η εμπειρία της ομάδας μας στην χειρουργική των εμφυτευμάτων ξεπερνά τα 25 χρόνια. Η τεχνογνωσία αυτή μας επιτρέπει να εγγυόμαστε στους ασθενείς μας ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα, ειδικά σε περιπτώσεις που ο ασθενής έχει χάσει ή πρόκειται να χάσει όλα του τα δόντια. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση και μελέτη των κλινικών και ακτινογραφικών δεδομένων, μας επιτρέπει να παρουσιάζουμε στους ασθενείς μας ολοκληρωμένες λύσεις, όσο πολύπλοκη και αν είναι η περίπτωσή τους.

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ

Στην Κλινική Smile Ahead, η ολική αποκατάσταση μιας γνάθου ολοκληρώνεται μέσα σε λίγες μόνο ώρες και αφορά την τοποθέτηση τεσσάρων (4) έως οκτώ (8) εμφυτευμάτων, αναλόγως με την γνάθο και την έλλειψη δοντιών. Ιδιαίτερα περιστατικά που εμφανίζουν μειωμένη οστική πυκνότητα στην γνάθο και χρειάζονται ενίσχυση με οστικά μοσχεύματα, απαιτούν περισσότερο χρόνο αναμονής. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί μέχρι την τελική προσθετική εργασία να τοποθετηθεί μία προσωρινή, μεταβατική, ακίνητη εργασία.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ – ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΙΟ ΕΠΩΔΥΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ;

Όχι. Στην Κλινική μας, τα Οδοντικά Εμφυτεύματα για την ολική αποκατάσταση γνάθου, όπως και τα μονά εμφυτεύματα, τοποθετούνται πάντα με τοπική ή στελεχιαία αναισθησία και έτσι ελαχιστοποιείται η ενόχληση στον ασθενή. Η κατάλληλη προεγχειρητική και μετεγχειρητική φαρμακευτική αγωγή βοηθούν σημαντικά και στην προεγχειρητική και στην μετεγχειρητική πορεία, μειώνοντας έτσι και οποιαδήποτε ενόχληση.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΠΡΙΝΜΕΤΑ
ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Συχνές
Ερωτήσεις

Σημαντικές απαντήσεις
σε θέματα που σας απασχολούν

Η ολική έλλειψη δοντιών, η απώλεια ή ο τραυματισμός πολλαπλών δοντιών όπως σε ατύχημα αλλά και η κακή ποιότητα των δοντιών μπορεί να οδηγήσει στην θεραπεία με τοποθέτηση Οδοντικών Εμφυτευμάτων σε όλη τη γνάθο. Στην τοποθέτηση Οδοντικών Εμφυτευμάτων για ολική αποκατάσταση γνάθου, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται το κάθε δόντι ξεχωριστά αλλά ολόκληρο το στόμα και το πρόσωπο ως σύνολο. Στόχος είναι να προσφέρει στον ασθενή ένα συνολικά εξαιρετικό αποτέλεσμα τόσο για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του όσο και αισθητικά.

Στην Κλινική Smile Ahead, η ολική αποκατάσταση μιας γνάθου ολοκληρώνεται μέσα σε λίγες μόνο ώρες και αφορά την τοποθέτηση τεσσάρων έως οκτώ εμφυτευμάτων, αναλόγως με την γνάθο και την έλλειψη δοντιών. Περιστατικά που εμφανίζουν μειωμένη οστική πυκνότητα και χρειάζονται ενίσχυση με οστικά μοσχεύματα, απαιτούν περισσότερο χρόνο στην επέμβαση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μέχρι την τελική προσθετική εργασία που θα καθυστερήσει, μπορεί να τοποθετηθεί μία προσωρινή μεταβατική εργασία.

Περιπτώσεις ασθενών με σοβαρά οστικά ελλείμματα αντιμετωπίζονται από τον κ. Σουρμελή και τους συνεργάτες του στο Ιδιωτικό Θεραπευτήριο ΥΓΕΙΑ, με το οποίο συνεργάζεται από το 2004, και απαιτούν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης για την προσθετική τους αποκατάσταση.

Τα Οδοντικά Εμφυτεύματα για την ολική αποκατάσταση γνάθου τοποθετούνται πάντοτε με τοπική ή στελεχιαία αναισθησία στην Κλινική μας και έτσι ελαχιστοποιείται η ενόχληση στον ασθενή. Η κατάλληλη προεγχειρητική και μετεγχειρητική φαρμακευτική αγωγή βοηθούν σημαντικά και στην προεγχειρητική και στην μετεγχειρητική πορεία, μειώνοντας έτσι και οποιαδήποτε ενόχληση.

Τα σοβαρότερα περιστατικά, τα οποία μπορεί να απαιτήσουν γενική αναισθησία του ασθενή για την θεραπεία αποκατάστασής τους και υλοποιούνται στο Ιδιωτικό Θεραπευτήριο ΥΓΕΙΑ, με το οποίο ο κ. Σουρμελής συνεργάζεται από το 2004, έχουν την ίδια αντιμετώπιση και εξέλιξη από πλευράς πόνου.

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν απαιτείται ολική αναισθησία για την τοποθέτηση Οδοντικών Εμφυτευμάτων για την πλήρη αποκατάσταση μίας γνάθου. Η επέμβαση γίνεται με τοπική αναισθησία, αλλά εάν ο ασθενής το επιθυμεί, μπορεί να γίνει και με γενική αναισθησία στο Ιδιωτικό Θεραπευτήριο ΥΓΕΙΑ, του οποίου ο κ. Σουρμελής είναι συνεργάτης ιατρός από το 2004.

 Η ενημέρωση που προσφέρουμε εδώ σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την επαγγελματική ιατρική συμβουλή, διάγνωση και θεραπεία αλλά εξυπηρετεί μόνο για την γενική ενημέρωσή σας. Για οποιοδήποτε προβληματισμό ή οποιαδήποτε ανησυχία παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τους ιατρούς της Κλινικής μας.