ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Στόχος και πάγια πολιτική του Ιατρείου Αισθητικής Οδοντιατρικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής είναι να παρέχει ασφαλείς συνθήκες για υψηλής ποιότητας στοματική υγεία που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις επιθυμίες των ασθενών. Η ποιότητα αυτή αποτελεί και το διαβατήριο για την παρουσία του Ιατρείου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η προσπάθειά μας εστιάζεται στη συνεχή παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας αλλά και στη συνεχή βελτίωση αυτών, παίρνοντας αναφορές τόσο από τις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας όσο και από τους ίδιους του ασθενείς.

Η λέξη Ιατρείο είναι συνυφασμένη με την λέξη Υγιεινή και σε αυτό στοχεύουμε καταρχήν. Η υγιεινή εδώ ξεκινάει από την απολύμανση όλων των τμημάτων και ολοκληρώνεται στην σωστή αποστείρωση και απολύμανση εργαλείων και υλικών για τον έλεγχο των λοιμώξεων. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται το ασφαλές περιβάλλον για την άσκηση των ιατρικών πράξεων που θα ακολουθήσουν.

Στην πορεία του χρόνου, σημαντική βοήθεια μάς προσφέρει η αξιολόγηση και η διαχείριση πιθανών κινδύνων. Το Ιατρείο Αισθητικής Οδοντιατρικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής στοχεύει στο να προσφέρει στον ασθενή από την πρώτη στιγμή της επίσκεψης μία όσο το δυνατόν πιο άνετη και ευχάριστη εμπειρία. Η προσπάθεια εστιάζεται στη μείωση του άγχους του ασθενή αλλά και στην ελαχιστοποίηση του πόνου κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Αυτές ακριβώς οι κατευθύνσεις δίνονται σε όλο το προσωπικό το οποίο ούτως ή άλλως είναι εκπαιδευμένο πάνω σε αυτές τις αρχές.

Η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη επιτυγχάνεται μέσω της γνώσης και ανάλυσης των νέων πληροφοριών, οι οποίες επιτρέπουν με τη σειρά τους τη δημιουργία αντίστοιχων υποδομών και την ανάπτυξη αντίστοιχων δεξιοτήτων. Στο επιστημονικό προσωπικό και τους συνεργάτες ιατρούς, ενισχύεται η συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση για όλες τις σύγχρονες εξελίξεις.

Όσον αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό, εκπαιδεύεται σε αντίστοιχο επίπεδο συστημάτων εργασίας. Η διαρκής παρακολούθηση της πορείας των ασθενών, οι αναφορές και οι παρατηρήσεις τους, είναι ουσιαστικές για την συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας. Για την επιτυχία της προσπάθειας αυτής, το Ιατρείο μας έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2008 και παρέχει όλους τους αναγκαίους πόρους για την καθημερινή εναρμόνιση με τις απαιτήσεις αυτές.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διοίκηση του Ιατρείου έχει καθιερώσει μετρήσιμους αντικειμενικούς στόχους για τη βελτίωση της ποιότητας τους οποίους παρακολουθεί και προσαρμόζει διαρκώς. Παράλληλα, επιβλέπει την καταλληλότητά τους και αναθεωρεί, όπου απαιτείται, την πάγια πολιτική της. Η Διοίκηση του Ιατρείου, όλα τα μέλη του προσωπικού και οι συνεργάτες δεσμεύονται να προάγουν την ποιότητα σε κάθε τους δραστηριότητα.

Αθήνα 15 Ιανουαρίου 2015

Για το Ιατρείο Αισθητικής Οδοντιατρικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Αχιλλέας Βεν. Σουρμελής – Ιδιοκτήτης του Ιατρείου