ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το προσωπικό του Ιατρείου μας αποτελεί την δεύτερη ομάδα για την οποία είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι. Τα μέλη της ομάδας αυτής επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια σε ότι αφορά τόσο την εμπειρία και την εκπαίδευση τους όσο το ήθος και το σεβασμό τους προς τους ασθενείς.

Κάθε χρόνο το προσωπικό μας συμμετέχει σε ειδικά σεμινάρια που τους βοηθάει στην περαιτέρω εκπαίδευση. Το Νοσηλευτικό προσωπικό ειδικότερα εκπαιδεύεται εκτός από τη χρήση του σύγχρονου εξοπλισμού και στην χρήση των εξειδικευμένων προγραμμάτων των υπολογιστών μας, διευκολύνοντας έτσι ακόμα περισσότερο την εργασία όλων των ιατρών και την ομαλή συνεργασία της ομάδας μας.

Όλα τα μέλη του προσωπικού γνωρίζουν πολύ καλά την Αγγλική γλώσσα, καθώς το Ιατρείο Smile Ahead ασχολείται ενεργά με τον Οδοντιατρικό Τουρισμό. Έτσι, μπορούν με άνεση να εξυπηρετήσουν και ξενόγλωσσους ασθενείς, δημιουργώντας και για αυτούς ένα άνετο και σε οικείο περιβάλλον.